ENERGIE GEBOUWEN

PHPP


PHPP of Passiefhuis project pakket is de software waarmee passiefhuizen worden ontworpen. In deze software moeten alle gegevens m.b.t. ventilatie en gebouwenschil worden ingegeven. De PHPP-software is ook een ideale werktool voor het optimaliseren van laag-energiewoningen.
EPB


EPB of energieprestatie en binnenklimaat is sinds 2006 verplicht voor elke nieuwbouw en verbouwing waarvoor een bouwaanvraag wordt aangevraagd. Deze EPB berekening moet worden uitgevoerd door een erkend EPB-verslaggever. De verslaggever moet één week voor het begin van de werken een startverklaring indienen. 6 maand na de ingebruikname van de woning moet de verslaggever een definitieve EPB-aangifte doen.


Het doel van de EPB is het energieverbruik in gebouwen te beperken, en zorgen voor een gezond binnenklimaat. All dimensions kan instaan voor het berekenen en indienen van de EPB (enkel voor het vlaams gewest).
Dynamische gebouwensimulatie


Een gebouwsimulatie is een methode om het binnencomfort en het energieverbruik van een gebouw te berekenen. Er wordt voor elk Deze simulatie wordt vooral toegepast wanneer men het zomercomfort van een gebouw wil berekenen en optimaliseren, maar kan evengoed gebruikt worden voor het optimaliseren van de technieken.

Bij deze simulatie wordt een gebouw volledig in 3D uitgetekend en worden de gebouwenschil per zone, de technische installaties alsook de gebruikerslasten ingegeven.

De simulatie geeft ons meer gegevens over het comfort, de koel- en warmtelasten en een gedetailleerd energieverbruik. Van hieruit kan het ontwerp (zowel gebouwschil als technieken) geoptimaliseerd worden.

Bij een dynamische simulatie is het zeer belangrijk om de input gegevens zo nauwkeurig mogelijk in het programma in te brengen. Dit alles ten behoeve van de precisie van het resultaat van de simulatie.