MILIEU IMPACT GEBOUWEN

Totem


Totem (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials) is de nieuwe tool om de milieuprestaties van gebouwen te verbeteren. Deze tool werd in 2018 gelanceerd.


Sinds het gebruik van de EPB werkte de bouwsector de afgelopen jaren intensief aan de vermindering van het energieverbruik van gebouwen. Maar deze betere energieprestaties vereisen meer materialen en andere technieken die veel kostbare materialen vragen (zonnepanelen, ventilatiesystemen, ...). De milieu-impact tijdens de gebruikfase is zeer fel verminderd, terwijl de milieu-impact tijdens de bouw en afbraak zijn toegenomen. Via de Totem-tool kan men deze milieu-impact in kaart brengen en verschillende bouwmethodes optimaliseren